Nasza misja

Naszą misją jest dokładanie wszelkich staran, aby poprawiać i wzmacniać komunikację środowisk: medycznego i farmaceutycznego w procesie wymiany cennych informacji i tym samym wspierać środowisko medyczne w zaspokajaniu koniecznych potrzeb edukacyinych.

REP24.PL to odpowiedź na sygnalizowany bardzo intensywnie:

 • deficyt w komunikacji obu środowisk - w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości
 • utrudnionianie dostępu do lekarzy przestawicielom firm farmaceutycznych
 • niemożność nawiązania kontaktu przedstawiciela firmy z lekarzem
 • całkowite blokowanie dostępu przedstawicielom do placówek w sieciowych centrach medycznych
 • coraz bardziej ograniczony czas lekarzy na spotkania z przedstawicielami, czy udział w wydarzeniach edukacyjnych
 • brak alternatywnych rozwiązań (poza lakonicznymi newsletter'ami przesyłanymi via e-mail)
 • brak czasu lekarzy na samoedukację - szkolenia w internecie czy udział w ważnych konferencjach, kongresach

Wszystko to kreuje bardzo duży i narastający deficyt informacji, tak niezbędnych w pracy każdego lekarza praktyka.

Naszą misją jest progresywna zmiana tej sytuacji, konstruowanie rozwiązań pozwalających lekarzom mieć dostęp do najnowszych informacji o lekach, daleko wykraczających poza skrótowe dane - zawarte w lekospisach czy ulotkach dolekowych. Taką wiedzę można uzyskać wyłącznie u źródła - producenta leku / produktu medyczcznego.

Będziemy wspierać środowisko medyczne i farmaceutyczne w procesie wymiany informacji wedle potrzeb, tak, aby lekarz mógł bez problemu, łatwo i szybko:

 • nawiązać kontakt z przedstawicielem firmy
 • pozyskać rozszerzone informacje o leku - będące w posiadaniu producenta
 • poznawać opinie i doświadczenia kolegów lekarzy, już stosujących produkt
 • zamawiać reprinty interesujących badań klinicznych o leku
 • korzystać z bezpłatnych próbek leków / produktów medycznych
 • ubiegać się o sponsoring z grantów edukacyjnych firm - w procesie samokształcenia

Wierzymy głęboko, że nasze wysiłki przyniosą wymierną korzyść lekarzom - a tym samym przyczynią się do podniesienia poziomu leczenia ich pacjentów.

Jesteśmy przekonani, że projekt REP24.PL zyska wielu zwolenników wśród praktykujących lekarzy i przedstawicieli firm farmaceutycznych.

Zespół REP24.PL

Centrum Edukacji Medycznej Medusoft

Projekt Rep24 jest prowadzony przez medusoft.pl

Zacznij korzystać